Котировки на основные группы товаров и сырья: Портландцемент Тип I-525, марки М500 в мешках 50кг.пр. Иран 600000 [сум/т] Стекло Марки М1 т. 3,5мм, 2600х1605 РК 28193 [сум/кв.м] Портландцемент марки М-500 в п/п мешках по 50 кг 545000 [сум/т] Композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5Н в мешках пр. Казахстан 590000 [сум/т] Портландцемент марки М-500 в п/п мешках по 50 кг 545000 [сум/т] Клинкер портландцементный марки 400 КЛ ПЦ400 329843 [сум/т] Портландцемент марки ЦЕМ 1 42,5 СС (навал) пр. Казахстан 610000 [сум/т] Портландцемент мин. добавками, марки ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н 50 кг пр. Казахстан 600000 [сум/т] Портландцемент типа-2 марки ПЦ 500 Д20-Н 50 кг 590000 [сум/т] Портландцемент М400 Д0 пр. Кыргызстан 605000 [сум/т] Цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н в бумажных мешках по 50 кг пр. Казахстан 590000 [сум/т] Цемент ЦЕМ I 42,5 H Сульфатастойкий (навал) пр. Казахстан 600000 [сум/т] Портландцемент марки ПЦ 400-Д20 в мешках 50 кг. 590000 [сум/т] Портландцемент ПЦ 500 Д0 (навал) 580000 [сум/т] Портландцемент со шлаком ПЦ ЦЕМ II/А Ш 32.5H, 50 кг ГОСТ 10178-85 590000 [сум/т] Стекло Марки М1, т. 2,2 мм 1600х1500 РФ 29000 [сум/кв.м] Стекло ГОСТ 111-2014 Марки М1, 4,00 3210х2550 РК 27000 [сум/кв.м] Стекло Марка Т1 6,00 мм 3210х2250 РФ 28000 [сум/кв.м] Стекло Марки М1 8,00 мм 3210х2550 РФ 25000 [сум/кв.м] Стекло 2550х1605, 3,5мм, п-во РФ 28000 [сум/кв.м] текло Марки М1 2,2 мм 1600х1500 РФ 29000 [сум/кв.м] Стекло М1 2500х1605 3,5 мм, пр. Иран 28000 [сум/кв.м] Стекло 3,5 мм. Марка М 4, формат 2600х1605 РК 25000 [сум/кв.м] Стекло Марки М1 3,3 мм 2500х1605 РФ 21360 [сум/кв.м] Порошок стиральный 250 гр в мешке 5 кг. 16800 [сум/кг] Мыло хозяйственное «ЯЁМХЖ» 60% 250гр. 4800 [сум/шт] Аммиачная селитра марка Б п/п м. 50кг 1149500 [сум/т] Азотно-фосфорное удобрение п.п мешки 50 кг 1800777 [сум/т] Веретенное масло И-50 9000 [сум/кг] Простой суперфосфат расфасованное 50 кг 860000,40 [сум/т] Простой суперфосфат расфасованное 50 кг 860000,40 [сум/т] Карбамид марки Б мешк. 50 кг 1128003 [сум/т] Карбамид марки Б мешк. 50 кг 1128003 [сум/т] Сульфат аммония меш. 50 кг 1605999 [сум/т] Сера молотая меш. 50 кг 360000 [сум/т] Аммиачная селитра марка Б п/п м. 50 кг 1305700 [сум/т] Сода каустическая 5922918,86 [сум/т] Проволока обыкновенного качества 1,6-2,2 7298893,56 [сум/т] Сталь листовая г/к 2,8мм*1250*2500мм, марка ст. СТ.3ПС/СП 7000000 [сум/т] Сталь г/к рулонах ст. марки СТЗСП-5, , р. 1400х1250мм 6600000 [сум/т] Рулоны х/к 0,78х1000 марка ст. 08пс К270В 6000000 [сум/т] Балка двутавровая 55 Б2 8663763,88 [сум/т] Масло хлопковое экстракционное 3335200 [сум/т] Шелуха хлопковая 575792 [сум/т] Шрот хлопковый 1152717 [сум/т] Огурцы маринованные 0.72л 3540 [сум/шт] Ассорти-огурцы-помидоры 0.72л 3540 [сум/шт] Помидорчики маринованные 0.72л 3540 [сум/шт] Экстракт корня солодки 20% 30000000 [сум/т] Уголь каменный марки «Д» 25-300мм 368000 [сум/т] Уголь каменный марки Д фр. 0-300 мм А 60 [USD/т] Уголь Бурый марки Б 3, фракция 0-300 мм. 343000 [сум/т] Масло сливочное 82,5%, 20 кг СТБ 1890-2017 4300 [USD/т] Масло сливочное 82,5% 5 кг СТБ 1890-2017 4350 [USD/т] Масло сливочное 82,5% 0,2 кг СТБ 1890-2017 4400 [USD/т] Масло сливочное 82,5% СТБ 1890-2008, 0,2 кг. 4250 [USD/т] Молоко сухое 26% СТБ 1858-2009 2910 [USD/т] Сахар ТС2, свекловичный 4250000 [сум/т] Заменитель сухих сливок 50% ТУ BY 590355804.013-2018 1260 [USD/т] Концентрат КМЖ-С 25 % ТУ BY 5903558 1240 [USD/т] Концентрат 50% ТУ BY 590355804.007-2017. 1260 [USD/т] Концентрат сывороточно-жировой сухой 40% ТУ BY 590355804.007-2017 1250 [USD/т] Концентрат КМЖ-С 30% ТУ BY 59035580 1250 [USD/т] Концентрат сывороточно-жировой 25% ТУ BY 590355804.007-2017 1240 [USD/т] Сыворотка молочная сухая СД-50 50% ТУ BY 590355804.010-2017 900 [USD/т] Сыворотка сухая деминерализованная СД-40 СТБ 1890-2017 600 [USD/т] Сыр "Российский особый" 50% ТУ РБ 190268633.003 4050 [USD/т] Сыр "Сметанковый" 50% ТУ ВУ 101497290.015 4050 [USD/т] Котел пищеварочный на 500 л, д. 40 мм 6140 [USD/шт.] Котел пищеварочный на 400 л, д. 100 мм 5790 [USD/шт.] Котел пищеварочный на 400 л, д. 40 мм 5438 [USD/шт.] Котел пищеварочный на 160 л, опрокидывающийся слив д. 100 мм 3333 [USD/шт.] Котел пищеварочный на 160 л, д. 40 мм 2982 [USD/шт.] Котел пищеварочный на 250 л, д. 40 мм 4035 [USD/шт.] Котел пищеварочный на 100 л 2632 [USD/шт.] Котел пищеварочный на 60 л 2106 [USD/шт.] Котел пищеварочный на 500 л д.100 мм 6495 [USD/шт.] Мини-завод по переработке 3 000 кг молока в сутки МЛ 3000.1.2.3 13831455 [RUB/шт.] Мини-завод по убою мелко рогатого скота в смену МС 5.1.0.0/МРС/ПрХлБ 3990690 [RUB/шт.] Мини-завод по переработке 3 000 кг молока в сутки 9570275 [RUB/шт.] Мини-завод по убою крупного рогатого скота в смену 8821865 [RUB/шт.] Мини-завод по переработке мяса МС 500.1.1.1 4970790 [RUB/шт.] Мини-завод по переработке 500 кг мяса в готовую продукцию 17359980 [RUB/шт.] Мини-завод по переработке 500 кг молока в сутки 5836710 [RUB/шт.] Мини-завод по производству 150 кг хлеба и хлебобулочных изделий в смену 2232230 [RUB/шт.] Одно бункерная тесто отсадочная машина МОТ-200-1П 11670 [USD/шт.]

Ekspertlar kengashining navbatdagi yig'ilishi bơlib ơtdi.

11.08.2017

11 avgust kuni Ơzbekiston Savdo-sanoat palatasi tomonidan qishloq xơjaligi mahsulotlarini etishtirish, qayta ishlash va  eksportini oshirishga tơsqinlik qilayotgan muammolarni muhokama qilish hamda ularni bartaraf  etish bơyicha takliflar ishlab chiqish maqsadida,  ekspertlar kengashining navbatdagi yig'ilishi bơlib ơtdi.

Mamlakatimiz aholisining oziq-ovqat maxsulotlari xavfsizligini ta'minlash, bozorlarimizni arzon va sifatli qayta ishlangan qishloq xơjalik mahsulotlari bilan  yanada tơldirish, xalqimizning  htiyojidan oshiqcha qayta ishlangan qishloq xơjalik mahsulotlarni xorijiy davlatlarga  eksport qilish kơlamini kengaytirish, shu orqali qishloq mehnatkashlarining daromadini oshirish,  yurtdoshlarimizning turmush farovonligini  eksaltirishda aholi ixtiyoridagi tomorqa maydonlaridan unumli foydalanish muhim ahami tga  ega.

Ơzbekiston — qishloq xơjaligida kơp yillik boy tajriba va  eksak ilmiy salohiyatga  ega mamlakat. Respublikamiz agrar soha xodimlarining bugungi mehnatlari zamirida qishloq xơjaligi mahsulotlari etishtirishni kơpaytirish, ularni qayta ishlash orqali xalqimizning oziq-ovqat maxsulotlari xavfsizligini ta'minlash, turmush farovonligini oshirish, iqtisodiyotni  yanada rivojlantirishdek  yuksak vazifalar mujassam.

Tadbirda  ekspertlar kengashi a'zolari soha ravnaqiga qaratilayotgan  e'tibor, qishloq odamlariga  yaratib berilayotgan munosib mehnat sharoitlari tufayli ushbu  ezgu maqsadga tơliq  rishilayotgani hamda Ơzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 dagi  PQ-3157 sonli “Mahalliy  eksport qiluvchi korxonalarni rag'batlantirish bơyicha qơshimcha chora-tadbirlar tơg'risida”gi Qarori bu borada muhim dasturilamal bulayotganini alohida ta'kidlab ơtishdi.

Bugungi kunda  yurtimizda 160 mingdan ziyod fermer xơjaliklari faoliyat kơrsatayatgan bơlib, ularning 36 mingdan ortig'i kơp tarmoqli yirik sub'ektlardir. Ularda dehqonchilik yoki chorvachilik bilangina cheklanib qolmasdan, balki zamonaviy texnologiyalar, ixcham qayta ishlash uskunalari jalb  etilgan holda, qơshimcha tarmoqlar ơzlashtirilgan. Bu aholi, ayniqsa, qishloq odamlarining bandligini ta'minlash, daromadini oshirish, ichki bozorni arzon va  yuqori sifatli mahsulotlar bilan tơldirishda muhim omil bơlmoqda.

 Ekspert kengashining a'zolari ishtirokchilar tomonidan bildirilgan fikrlar, tavsiyalar, shuningdek muammoli vaziyatlarni joyida ơrganib, ularni hal  etish bơyicha choralarni kơrdilar. Shu bilan birga,  ekspert kengashi a'zolari qishloq hơjaligi mahsulotlarini qayta ishlash, ushbu sohaga doir dolzarb masalalarni yoritish uchun anjumanlar tashkil qilish, qishloq hơjaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasidagi muammolarni aniqlash hamda ularning echimini izlash uchun tadqiqotlar ơtkazish, qishloq hơjaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasida huquqiy muhitni  xshilashga qaratilgan me'yoriy-huquqiy bazaga takliflar kirtilishini ishlab chiqish bơyicha tadbirkorlik sub'ektlari bilan amaliy seminarlarni ơtkazishga oid rejalarni belgilab oldilar.


Axborot xizmati O'SSP

Chop etish versiya Ko'rishlar soni: 2190

Boshqa yangiliklari

Информация для членов биржи и участников торгов Республиканской универсальной агропромышленной биржи

05.01.2019

C переходом на новую систему налогообложения с Республиканская универсальная агропромышленная биржа становится налогоплательщиком, уплачивающим нал...

Отечественные мясо, рыба, картофель, рис и другие продукты вошли в список продуктов, оборот по реализации которых освобожден от НДС.

04.01.2019

Отечественные мясо, рыба, картофель, рис и другие продукты пошли в список продуктов, оборот по реализации которых освобожден от ...

Уважаемые коллеги!  Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым 2019 годом!

29.12.2018

Пусть вместе с пышной нарядной елью и подарками новый год принесет в Вашу жизнь много новшеств, приятных открытий, творческих начинаний, успешных д...

Maslahat

Oxirgi e'lonlar

05.01.2019

Информация для членов биржи и участников торгов Республиканской универсальной агропромышленной биржи

C переходом на новую систему налогообложения с Республиканская универсальная агропромышленная бир...

12.12.2018

20-я Юбилейная Международная выставка «Строительство – UzBuild Tashkent 2019» пройдет с 27 февраля по 1 марта 2019 года в НВК "Узэкспоцентр".

По традиции UzBuild открывает новый строительный сезон, определяя его главные тренды. UzBuild явл...

30.11.2018

SEBT tizimining barcha foydalanuvchilariga e'tiboriga

UZTELECOM provayderining profilaktik ishlarining tufayli, SEBT tizimi vaqtincha quyidagi manz...