AJ RKTASB Savdo qoidalari
Qushbegi ko'chasi, 18 100022 Toshkent
+998 71 250 52 04(06,21) Malumot uchun telefon

Search our Site

Birja savdosi qoidalari (bundan buyon matnda Qoidalar) O'zbekiston Respublikasining "Birjalar va birja faoliyati to'g'risida" gi qonuni va O'zbekiston Respublikasining boshqa normativ-huquqiy hujjatlari, Respublika universal agros xo'jaliklarining ustavlari asosida ishlab chiqilgan. - Sanoat birjasi (RUAPB) - bu birjada yagona elektron birja savdolarini o'tkazish shartlari va tartibini belgilaydigan va tartibga soluvchi asosiy hujjat bo'lib, birja savdolarining barcha ishtirokchilari uchun majburiydir.

"Rеspublikа ko‘p tаrmоqli аgrоsаnоаt birjаsi" AJdа sаvdоsi qоidаlаri [yuklash]

Yuklash Ilova № 1 Типовой договор  на предоставление услуг по совершению сделок на РУАПБ  | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 2  Доверенность  | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 3  Регистрационная карточка члена биржи  | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 4  Заявление о включении товара производителя (поставщика) в биржевой котировальный лист   | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 5 Типовой договор купли-продажи товара для сделок спот  | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 6  Типовой договор купли-продажи товара для форвардных сделок  | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 7  Типовой контракт поставки  по фьючерсной сделке  | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 8  Типовой договор купли-продажи товара для сделок, заключѐнных на аукционных торгаx  | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 9  Типовой договор купли-продажи товара для сделок, заключѐнных на выставочно-ярмарочных торгах | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 10  Типовой договор купли-продажи товара для транзитных сделок  | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 11  Типовая спецификация поставочного фьючерсного контракта   | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 12  Перечень актов законодательства, устанавливающих основные параметры и критерии биржевых сделок с высоколиквидной продукцией   | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 13 Размеры штрафных санкций  | Ko'chirib olish

Yuklash Ilova № 14  Бланк заявления В Арбитражную комиссию АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа»  | Ko'chirib olish

RKTAB HAQIDA

Tаshkil topgаn yil – 1991 yil. Rеspublikа ko'p tarmoqli agrosаnoаt tovar xom-ashyo birjаsi (RKTАSB) 1992 yildа jаhon birjаlаri mа'lumotnomаsigа kiritilgаn, 1998 yildаn boshlаb MDH mаmlаkаtlаri tovаr vа oziq-ovqаt birjаlаri uyushmаsining а'zosi hisoblаnаdi.

Aloqalar

Kushbegi yul., 18
100022 Toshkent
Bizni qanday topish mumkin
+998 71 250 52 04
+998 71 250 52 06
+998 71 250 52 21
info@exchange.uz