Birja katerovkalari varogi
Sayt xaritasi      
Qushbegi ko'chasi, 18 100022 Toshkent
+998 71 250 52 21 Malumot uchun telefon
 
Наименование
Группа товаров
Единица измерение
1. Бензин автомобильный
Энергоносители
тонна
2. Сера техническая
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
3. Сода кальцинированная
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна

 

Высоколиквидные товары являющиеся базой формирования Биржевого котировального листа

Наименование
Группа товаров
Единица измерение
1. Бензин автомобильный
Энергоносители
тонна
2. Бензин экстракционный
Энергоносители
тонна
3. Дизельное топливо
Энергоносители
тонна
4. Керосин технический
Энергоносители
тонна
5. Нефть
Энергоносители
тонна
6. Газовый конденсат
Энергоносители
тонна
7. Полипропилен
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
8. Полиэтилен
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
9. Поливинилхлорид (ПВХ)
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
10. Формалин
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
11. Сера техническая
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
12. Уголь
Энергоносители
тонна
13. Минеральные удобрения
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
14. Сода кальцинированная
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
15. Медь катодная
Металлы, металлопрокат
тонна
16. Медная катанка
Металлы, металлопрокат
тонна
17. Алюминий вторичный
Металлы, металлопрокат
тонна
18. Прокат черных металлов
Металлы, металлопрокат
тонна
19. Цинк металлический
Металлы, металлопрокат
тонна
20. Цемент
Строительные материалы
тонна
21. Цементный клинкер
Строительные материалы
тонна
22. Стекло строительное
Строительные материалы
тонна
23. Сахар
Сельскохозяйственная продукция и продукция её переработки
тонна
24. Спирт этиловый
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
25. Пшеница
Сельскохозяйственная продукция и продукция её переработки
тонна
26. Ячмень
Сельскохозяйственная продукция и продукция её переработки
тонна
27. Хлопок-волокно
Технические культуры и продукция их переработки
тонна
28. Хлопковый линт
Технические культуры и продукция их переработки
тонна
29. Масло растительное (хлопковое)
Сельскохозяйственная продукция и продукция её переработки
тонна
30. Масло экстракционное (хлопковое)
Сельскохозяйственная продукция и продукция её переработки
тонна
31. Шелуха хлопковых семян
Технические культуры и продукция их переработки
тонна
32. Шрот хлопковых семян
Технические культуры и продукция их переработки
тонна
33. Технические хлопковые семена
Технические культуры и продукция их переработки
тонна
34. Технические масла
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
35. Печное топливо
Энергоносители
тонна
36. Мука пшеничная
Сельскохозяйственная продукция и продукция её переработки
тонна
37. Комбикорма
Технические культуры и продукция их переработки
тонна
38. Топочный мазут
Энергоносители
тонна
39. Сжиженный газ
Энергоносители
тонна
40. Хозяйственное мыло
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
41. Нефтяной растворитель
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
42. Нефтяной парафин
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
43. Нефтяной битум
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
44. Медный купорос
Сельскохозяйственная химия, химическая продукция
тонна
45. Серебро
Металлы, металлопрокат
грамм
46. Масло подсолнечное
Сельскохозяйственная продукция и продукция её переработки
тонна
47. Масло кукурузное
Сельскохозяйственная продукция и продукция её переработки
тонна
48. Масло соевое
Сельскохозяйственная продукция и продукция её переработки
тонна

RKTAB HAQIDA

Tаshkil topgаn yil – 1991 yil. Rеspublikа ko'p tarmoqli agrosаnoаt tovar xom-ashyo birjаsi (RKTАSB) 1992 yildа jаhon birjаlаri mа'lumotnomаsigа kiritilgаn, 1998 yildаn boshlаb MDH mаmlаkаtlаri tovаr vа oziq-ovqаt birjаlаri uyushmаsining а'zosi hisoblаnаdi.

Aloqalar

Kushbegi yul., 18
100022 Toshkent
Bizni qanday topish mumkin
 
+998 71 250 52 21

+998 71 250 10 05

info@exchange.uz